Nieuw raadslid Martin Overbeeke stelt zich voor

Op 27 maart jl. heeft Wilma de Boer-Leijsma afscheid genomen van de Eemnesser raad. Wilma is gekozen in de nieuwe Provinciale staten van Utrecht. Zij zal zich namens de Partij van de Arbeid volledig richten op haar werk in de Staten. We zijn blij met een vertegenwoordiging uit Eemnes in de provincie, maar in de gemeenteraad zullen we Wilma zeker missen. Als wethouder heeft zij haar stempel gedrukt op verbeteringen in het sociaal domein en de jeugdzorg, betaalbare huisvesting, de positie van statushouders en vluchtelingen, de energietransitie en armoedebestrijding. 

Aan mij, Martin Overbeeke, de bijna onmogelijke taak om haar werk met dezelfde inzet voort te zetten. De Rotonde is een mooie gelegenheid voor een eerste kennismaking. Sinds 1986 woon ik in Eemnes. Import dus. Maar daarom niet minder betrokken bij Eemnes. Samen met Marcus van den Brink wil ik me inzetten voor betaalbare woningen, duurzame landbouw en klimaat en energie. 

Concreet: bouwen naar behoefte, het combineren van wonen en zorg en duurzame landbouw met ruimte voor ondernemende boeren. Net als vele anderen  maak ik mij zorgen over klimaatverandering. Klimaat houdt niet op bij de Wakkerendijk. We kunnen met steun van de Provincie en het netwerk van Eemnes-Energie zorgen dat Eemnes in 2030 energie neutraal is. Voor de grote vraagstukken die nu spelen is het contact tussen politiek en inwoner belangrijk. Wat speelt er? Waar gaan we heen? Wat heeft u nodig? Daarom wil ik dat ons ombudsteam op vaste momenten in het Huis van Eemnes te vinden is en dat wij over belangrijke thema’s met u in gesprek gaan. Zodat we samen verder bouwen aan een mooi, welvarend en energiek Eemnes.  

Martin Overbeeke,

Raadslid PvdA Eemnes

m.overbeeke@eemnes.nl

Related posts