Inspreken

In iedere editie van de Rotonde staan op de pagina van het gemeentebestuur de onderwerpen die in de volgende weken op de agenda van de raadscommissies staan. In de commissies worden die onderwerpen uitgebreid behandeld. En het doel van die behandeling is de onderwerpen zo uit te diepen, alle praktische vragen zo te laten beantwoorden, dat er in de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering een weloverwogen besluiten over genomen worden. Daarom zijn de commissievergaderingen een heel belangrijk onderdeel van het besluitvormingsproces van de gemeente. 

Iedere commissievergadering ruimt tijd in voor insprekers. De mogelijkheid voor de inwoners van Eemessers om hun visie te geven over het aan de orde zijnde onderwerp. Om hun mening uit te spreken over een zaak die hen na aan het hart ligt omdat het hun belangen raakt, of omdat zij er ‘gewoon’ een oordeel over hebben. En er wordt door de raadscommissie goed naar geluisterd en wat is gezegd wordt in de conclusies van de commissie beslist meegenomen.

Daarom: maak gebruik van uw recht in te spreken; u wordt gehoord!

Fractie VVD Eemnes

Related posts