Wonen in Eemnes

Veel mensen willen in Eemnes (blijven) wonen. Dat blijkt wel uit het grote aantal gegadigden voor nieuwe huizen in Eemnes. Nu waren er weer bij de Hink Stap Sprong meer dan 600 aanmeldingen voor 29 huurappartementen. Gelukkig zijn en worden er nu veel nieuwe huizen bijgebouwd. Voor de komende jaren ziet het er echter slechter uit. Het huidige college van Dorpsbelang en het CDA maakt weinig haast met nieuwe plannen. Uit het onderzoek voor de woonvisie blijkt dat er in Eemnes vooral behoefte bestaat aan betaalbare woningen en appartementen voor starters en senioren. Ruim 90% van de huizen in Eemnes zijn eengezinswoningen terwijl 60% van de huishoudens uit 1 of 2 personen bestaat.

Als PvdA vinden we dat er creatief moet worden gekeken naar versnelling van de woningbouw. Denk bijvoorbeeld aan ons ‘Plan Noord’, maar ook aan het tennispark. De tennisvereniging wil graag padel-banen aanleggen, maar dat lijkt vanwege de geluidoverlast daar niet mogelijk. Wat ons betreft wordt er onderzocht of de aanleg van een nieuw tennispark met Padel-banen buiten de kern mogelijk is. Zo ontstaat er in het centrum een ideale mogelijkheid voor de bouw van betaalbare appartementen voor senioren en starters. Ook in de woon-enquête noemden veel inwoners deze plek. Logisch, want  het ligt direct bij de winkels en het Huis van Eemnes. 

Meer informatie over onze ideeën vind u op de site van de PvdA: https://bel.pvda.nl/


Fractie PvdA

Related posts