Stemmen voor een duurzame en veerkrachtige toekomst

Met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen voor de deur staan we op een kruispunt dat onze toekomst zal bepalen. Deze verkiezingen bieden ons de kans om te kiezen voor een partij die belangrijke waarden vertegenwoordigt: natuurbehoud, klimaatactie en gelijke behandeling voor iedereen.


We streven naar een rechtvaardige samenleving waarin individuele vrijheden worden gerespecteerd, terwijl we tegelijkertijd het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel voor onze planeet en medeburgers omarmen. We zetten ons in voor concrete maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken, met als doel Nederland tegen 2050 klimaatneutraal te maken.


Onze planeet is onze enige thuis, en het is onze plicht om haar te beschermen. Tegelijkertijd omarmen we een inclusieve visie op Nederland, waarin elke stem, ongeacht achtergrond of overtuiging, wordt gehoord en gerespecteerd.


Daarom roep ik iedereen op om te stemmen bij de komende verkiezingen en te kiezen voor een partij die niet alleen praat, maar ook actie onderneemt in lijn met onze gedeelde waarden. Stem voor een partij die de urgentie van het klimaat begrijpt, natuurbehoud prioriteit geeft en streeft naar een inclusief Nederland waar niemand wordt buitengesloten.


Laat je stem gelden en werk samen aan een duurzamere, rechtvaardigere en inclusievere toekomst voor ons allen. Elke stem telt, en laten we samen bouwen aan een beter Nederland en een betere wereld.

Pascal Defferding, 

D66 Eemnes

Related posts