Café in Eemnes?

Tijdens de feestweek hebben we kunnen zien dat er een grote wens is om weer een café in Eemnes te hebben. In 2019 sloot het laatste café in Eemnes, terwijl Eemnes door de jaren heen wel dertien cafés gekend heeft!

Nu zijn er wel initiatieven (geweest, of nog steeds bezig) om hier verandering in aan te brengen, maar helaas hebben die (nog) niet geleid tot een nieuw café. Dit door wisselende voor- en tegenstanders binnen de raad, maar ook door de grote onzekerheid of provincie Utrecht de medewerking wil geven aan initiatieven die net buiten het befaamde rode lijntje liggen.

Als CDA zijn wij in ieder geval overtuigd dat het gebied rondom het evenemententerrein de beste plek is voor een horecagelegenheid. Maar ook dat er nu eens duidelijkheid komt vanuit de politiek. Waar staan ze voor en waar willen ze uiteindelijk voor gaan? Daarom is het college gevraagd alle locaties rondom het evenemententerrein actief in beeld te brengen met alle voors en tegens. Zodat de raad in juni 2024 een definitief besluit neemt waar een café gewenst is.

Zo weten initiatiefnemers waar ze aantoe zijn, voordat er weer geld en energie verspild wordt. Maar ook dat de provincie een keer een uitspraak moet doen of ze de maatschappelijke wens die in Eemnes leeft, weer een eigen café, ondersteunt.

Zoals tijdens de verkiezingen al gezegd, het CDA is voor een café. Het is nu tijd om de knoop door te hakken!

Pieter Seldenrijk,

CDA Eemnes

Related posts