Column

Eemnes heeft een gezellige en geslaagde feestweek achter de rug. Waarbij het weer duidelijk was dat Eemnes verbindt. Van mensen die samenwerken om alles te organiseren en...
Read more

In iedere editie van de Rotonde staan op de pagina van het gemeentebestuur de onderwerpen die in de volgende weken op de agenda van de raadscommissies staan. In de commis...
Read more

De verkiezingen met het kaBBBoem effect dreunen nog na. Er is duidelijk gemaakt dat de menselijke maat terug moet in de politiek. Niet alleen kijken naar eigen politieke...
Read more

Het zal u niet ontgaan zijn; we mogen weer naar de stembus. Onlangs was zelfs te lezen dat de politieke partijen die voor de Provinciale Staten van Utrecht verkiesbaar zi...
Read more

De provincie Utrecht kent al jaren een terughoudend beleid op het gebied van woningbouw aan randen van dorpen. Dat op zich een goede zaak is: eerst kijk je binnen de kern...
Read more