Column

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de Woonvisie 2024-2028. Daaruit blijkt dat voor wat betreft de woningbouw in Eemnes het roer om moet: minder eengezinswoningen...
Read more

Tijdens de feestweek hebben we kunnen zien dat er een grote wens is om weer een café in Eemnes te hebben. In 2019 sloot het laatste café in Eemnes, terwijl Eemnes door de...
Read more

Het lijkt erop dat het initiatief voor een café bij de oude haven van Eemnes wordt doorgezet. Dit ondanks de tegenwerking die er tot nu toe is geweest van het college van...
Read more

Eemnes heeft een gezellige en geslaagde feestweek achter de rug. Waarbij het weer duidelijk was dat Eemnes verbindt. Van mensen die samenwerken om alles te organiseren en...
Read more

In iedere editie van de Rotonde staan op de pagina van het gemeentebestuur de onderwerpen die in de volgende weken op de agenda van de raadscommissies staan. In de commis...
Read more