Column

De PvdA vindt het niet-meer-dan-anders principe belangrijk. Dit betekent dat de warmte-rekening niet hoger mag worden dan de huidige gasrekening. Het is goed dat inwoners...
Read more

De brug over de Eem
De Historische Kring Eemnes vertelt De brug over de Eem Eemnes wordt aan de noorzijde begrenst door de rivier de Eem, een natuurlijke barrière, die al eeuwen lang wordt g...
Read more

HET ENT IS IN ZICHT
De eerste COVID-19-prik is 6 januari jl. uitgedeeld. Het einde van deze pandemie is ingezet en hopelijk het begin van een nieuwzicht en bovenal inzicht. HET ENT IS IN ZIC...
Read more

Het nieuwe jaar is begonnen zonder vuurwerk maar niet in stilte. Door de medewerking van de gemeenteraad, de kerken en de klokkenluiders te Eemnes is er invulling gegeven...
Read more

Zonder warmte kunnen we niet. Ook niet als er geen gas meer is. Eemnes trekt samen met de Regio Amersfoort op, om voldoende energie te produceren om iedereen te kunnen vo...
Read more

2020 gaat de geschiedenis in als één lange cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ en daar waren we niet altijd even goed in, bleek. Er ging héél veel niet door, van het E.K...
Read more

In het open landschap van Eemnes ziet D66 echt geen mogelijkheden om energie op te wekken met een grote windturbine. Er zijn wel plaatsen denkbaar, maar als je het uitzic...
Read more

De Historische Kring Eemnes vertelt
Al ruim 130 jaar straatverlichting in Eemnes! De zomer is voorbij en de dagen korten. Steeds eerder op de avond springt de straatverlichting aan en kunnen we daardoor op...
Read more