Column

Veel mensen willen graag (blijven) wonen in Eemnes. Bij voorkeur in een koophuis, maar wie dat niet kan betalen is aangewezen op een huurhuis van de woningbouwvereniging....
Read more

Afgelopen week was de financiële begroting het onderwerp tijdens de raadsvergaderingen. Bezuinigingen zijn nodig, omdat de kosten niet in verhouding staan met de inkomste...
Read more

De begroting van 2021 sluit niet. Er is een (in de jaren oplopend) tekort. Het college komt om de gaten te dichten met een kadernota ombuigingen. Op de omslag van de ombu...
Read more

‘De 1,5 meter dans’
‘De 1,5 meter dans’ de nieuwe expositie in het Huis van Eemnes door Gerard Beentjes en Elize van der Werf Gerard Beentjes schreef vanaf de eerste dag van de corona lockdo...
Read more

Alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave een omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. Dat klinkt ingewikkeld, maar in Jip-en-Janneketaal: het gaat alle...
Read more

We denken allemaal wel eens na hoe ons leven er over één, vijf of tien jaar uit zal zien. Dromen over de toekomst… De één vindt het fijn en het kan helpen om plannen te m...
Read more

Vakantie in Eemnes (3)
Alvorens wij u begeleiden naar uw hotel, voor het eenvoudige vijfgangen diner. Sta mij toe dat ik u nog vertel. over het Goois Openluchttheater, komt u maar met mij mee....
Read more