Column

Stem wijzer
Op 17 maart zijn er verkiezingen. Tijdens de somwijlen gramstorige campagne van 37 deelhebbende partijen wordt daarbij veel retoriek en gezwollen taal gebezigd. De ampele...
Read more

Het valt niet mee om eens per zoveel weken een stukje voor de Rotonde te schrijven. Zeker omdat er niet zoveel “politieks” gebeurt in het dorp. Het stilstandb...
Read more

De overheid vertrouwt haar burgers steeds minder. Zij bestuurt en stuurt ons middels systemen en rekenkundige modellen (algoritmes). De menselijke maat ebt alsmaar weg. D...
Read more

Goudhaantje Naast het buxusheggetje ligt een vogeltje. Minuscuul. Morsdood. Ik stop het beestje voorzichtig in een plastic zakje en loop ermee naar binnen, waar thuiswerk...
Read more

De PvdA vindt het niet-meer-dan-anders principe belangrijk. Dit betekent dat de warmte-rekening niet hoger mag worden dan de huidige gasrekening. Het is goed dat inwoners...
Read more

De brug over de Eem
De Historische Kring Eemnes vertelt De brug over de Eem Eemnes wordt aan de noorzijde begrenst door de rivier de Eem, een natuurlijke barrière, die al eeuwen lang wordt g...
Read more

HET ENT IS IN ZICHT
De eerste COVID-19-prik is 6 januari jl. uitgedeeld. Het einde van deze pandemie is ingezet en hopelijk het begin van een nieuwzicht en bovenal inzicht. HET ENT IS IN ZIC...
Read more

Het nieuwe jaar is begonnen zonder vuurwerk maar niet in stilte. Door de medewerking van de gemeenteraad, de kerken en de klokkenluiders te Eemnes is er invulling gegeven...
Read more

Zonder warmte kunnen we niet. Ook niet als er geen gas meer is. Eemnes trekt samen met de Regio Amersfoort op, om voldoende energie te produceren om iedereen te kunnen vo...
Read more