Column

2020 gaat de geschiedenis in als één lange cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ en daar waren we niet altijd even goed in, bleek. Er ging héél veel niet door, van het E.K...
Read more

In het open landschap van Eemnes ziet D66 echt geen mogelijkheden om energie op te wekken met een grote windturbine. Er zijn wel plaatsen denkbaar, maar als je het uitzic...
Read more

De Historische Kring Eemnes vertelt
Al ruim 130 jaar straatverlichting in Eemnes! De zomer is voorbij en de dagen korten. Steeds eerder op de avond springt de straatverlichting aan en kunnen we daardoor op...
Read more

Veel mensen willen graag (blijven) wonen in Eemnes. Bij voorkeur in een koophuis, maar wie dat niet kan betalen is aangewezen op een huurhuis van de woningbouwvereniging....
Read more

Afgelopen week was de financiële begroting het onderwerp tijdens de raadsvergaderingen. Bezuinigingen zijn nodig, omdat de kosten niet in verhouding staan met de inkomste...
Read more

De begroting van 2021 sluit niet. Er is een (in de jaren oplopend) tekort. Het college komt om de gaten te dichten met een kadernota ombuigingen. Op de omslag van de ombu...
Read more

‘De 1,5 meter dans’
‘De 1,5 meter dans’ de nieuwe expositie in het Huis van Eemnes door Gerard Beentjes en Elize van der Werf Gerard Beentjes schreef vanaf de eerste dag van de corona lockdo...
Read more

Alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave een omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. Dat klinkt ingewikkeld, maar in Jip-en-Janneketaal: het gaat alle...
Read more