Column

De BIJ
Geen volk is mij thans bekend dat zó inschikkelijk wil gedijen en iets van  flowerpower heeft dat samenwerkt met elkaar ten dienste van mens en milieu dan het volk van de...
Read more

Een burgervader op termijn
Burgervader u bent gekozen voor een derde ambtstermijn Dankzij onze commissaris zit u weer zes jaar op rozen door leider van Eemnes te zijn Burgervader geef mij even een...
Read more

De veteraan
Veteraan een oudgediende sleets en grijs in vol ornaat tempo doeloe wrede tijden in herinnering gevangen borsten  met metaal behangen voelt zich tot zijn dood soldaat Gro...
Read more

Leven in de buitenvaart
Waar de polder op zijn eind loopt en de buitenvaart ontspruit waar de Eem van zich laat horen door een zandbak die voorbij vaart waar het gemaal haar water spuit liggen b...
Read more

De zomerdijk
Vreedzaam slinger jij door het landschap wakend voor het avontuur van het overspelig water waarvan diep geslagen waaien wonden uit een ver verleden zomerdijk van een natu...
Read more

Een riddero(r)de
Géén verzoek voor mij als dichter kan mij schier tot hoogmoed drijven dan voor louter onze ridders onze zeer behaagde helden met hun inzet voor beknelden een gedicht te m...
Read more

De polder ontluikt
Het voorjaar slaat toe de polder ontluikt Er is reuring en goesting, gebloei en geloei De dorheid verandert in gifgroene weiden waar zuring en distel worden gefnuikt waar...
Read more

DE RABOBANK GAAT WEG
De Rabobank gaat weg de Libor-goocheltent gaat plotseling verkassen Voor de kleine veeboer in Eemnes verlegt de bank haar animo naar de drugsbaron in Mexico om bloedgeld...
Read more

Onbegrensde weerzin
Zolang de mens een leider kiest die hoge muren bouwt de leugen als de waarheid ziet het eigen volk eerst Zolang kiest hij in zijn belang niet voor het ware leiderschap ma...
Read more