Column

DEO ET ARTI
Geen mooier bovenaardse gunst geen groter paradijsplezier geen hogere verhevenheid dan ’t ondermaanse God en kunst als hemels aards vertier Arti, als kunst van het genot...
Read more

Net als andere gemeenten in de randstad ziet Eemnes zich gesteld voor twee grote uitdagingen: hoe zorgen we dat er minder spanning komt op de woningmarkt en hoe maken we...
Read more

Nu mensen vol met ongeloof zich van het geloof ontlasten wat moet men dan in zo’n geval in godsnaam nog met carnaval het was toch ooit een kerkfeest van zotheid en van va...
Read more

Het was druk in de raadzaal maandag 4 februari. De inspraak van burgers, na de presentatie over de herinrichting van Laarderweg en Wakkerendijk, was overweldigend. Naast...
Read more

Gestadig wroeten in het verleden duchtig vorsen in de tijd soms lichthartig met het heden indachtig met wat niet meer is O gij Kring van vieve speurders narren van de nos...
Read more

DE DODE BOOM IS HEEN
De dode boom is heen De eenzaat is bezweken De wind werd hem teveel Zijn takken met gekweel van neergestreken spreeuwen zijn nu verleden tijd De rietkraag rond de waai ve...
Read more

Waar is hij toch gebleven, De dichter van ons dorp. Die creatief met pen, op frivole wijze, een vervlogen jaargang oprakelt, opnieuw laat beleven. Beschouwend voor groot...
Read more

Voor sommige problemen is het nodig dat de gemeente steun krijgt van anderen of samenwerking moet zoeken. Denk bijvoorbeeld aan zaken als energietransitie, CO2-verminderi...
Read more

NIEUWJAARSGEDICHT
Hier staat hij weer de dorpsdichter de snaakse minstreel van de dijk de stoker van gelaaide vuren de knuppel in het hoenderhok de achterkant van het gelijk Hij staat hier...
Read more