Nieuws

De begroting van 2021 sluit niet. Er is een (in de jaren oplopend) tekort. Het college komt om de gaten te dichten met een kadernota ombuigingen. Op de omslag van de ombu...
Read more

LAREN – september 2020. Met grote voortvarendheid wordt het interieur van cultureel erfgoed de Johanneskerk in het centrum van Laren, gerenoveerd. Als je de foto’s ziet v...
Read more

Alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave een omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. Dat klinkt ingewikkeld, maar in Jip-en-Janneketaal: het gaat alle...
Read more